Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Education > TCAS > บทความ
เด็ก TCAS เตรียมตัวรู้จักกับข้อสอบ TGAT

  Favorite

TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งคะแนนใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเบื้องต้นเป็นทางเลือกเพิ่มเติม ไม่ได้บังคับใช้

 

ข้อสอบวัดอะไรบ้าง

เป็นการวัดสมรรถนะทั่วไป 3 ส่วน

 1. English Communication  การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 2. Critical and Logical Thinking  การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ
 3. Future Workforce Competencies สมรรถนะในการทำงานอนาคต
  1. Value Creation & Innovation การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
  2. Complex Problem Solving การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  3. Emotional Governance การบริหารจัดการอารมณ์
  4. Civic Engagement การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

 

รูปแบบข้อสอบ

- เลือกข้อสอบเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้
- สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ใครสอบได้บ้าง

- สอบได้ตั้งแต่ชั้น ม. 4 ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.
(ข้อสอบกำลังพัฒนา)

 

การนำคะแนนไปใช้

- ใช้สำหรับการยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ โควตา
- เป็นทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัยและนักเรียน

 

ในช่วงเริ่มต้น ข้อสอบ TGAT จะเป็นเพียงทางเลือก แต่ในอนาคตอาจจะยกเลิกการใช้ ข้อสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และเปลี่ยนมาใช้ TGAT และจะมีข้อสอบ TPAT เพิ่มมาด้วย
TPAT (Thai Professional Aptitude Test) ความถนัดทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
- ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
- ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
- ความถนัดทางครุศาสตร์ และความถนัดทางการแพทย์

 

          การเปลี่ยนมาใช้ TGAT และ TPAT ไม่ได้เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้แน่นอน น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเตรียมตัวสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET เหมือนเดิม เพียงแต่หากสนใจวัดความรู้ความสามารถของตัวเอง ก็สอบได้ คะแนนนำไปใส่ Portfolio ได้ ข้อสอบจะมีความคืบหน้าอย่างไร จะมาอัปเดตอีกที

Tags
Posted by
Plook TCAS
ข่าวค่ายและกิจกรรม
ข่าวรับตรงล่าสุด
Follow us